AP-PROJEKT spol. s r.o. je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania komplexných architektonických služieb, inžinierskych služieb a technického poradenstva pre pozemné stavby, pôsobiaca v rámci celej Slovenskej republiky a aj v zahraničí.

AP-PROJEKT spol. s r.o. je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania komplexných architektonických služieb, inžinierskych služieb a technického poradenstva pre pozemné stavby, pôsobiaca v rámci celej Slovenskej republiky a aj v zahraničí.

V našom tíme pracujú kvalifikovaní odborníci, ktorí Vám poskytnú všetky služby súvisiace s vypracovaním projektu a zabezpečením inžinierskej činnosti, vrátane technického poradenstva.

Klientom ponúkame vypracovanie architektonických návrhov, projektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb, pričom sme schopní zabezpečiť v rámci inžinierskej činnosti vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.

Pri návrhu a vypracovaní projektu kladieme dôraz na požiadavky klienta skĺbené s funkčnosťou, kvalitným dispozičným riešením a architektonickým výrazom navrhovaného objektu.

Vypracúvame projekty:

projekty rodinných domov

bazénov

bytových a polyfunkčných domov

administratívnych objektov a hotelov

Všetky projekty vypracovávame vrátane všetkých inžinierskych činností. 

Projekt
Bratislava

V prípade, že Vás činnosť a ponuka našich služieb našej spoločnosti zaujala a plánujete výstavbu nového, resp. rekonštrukciu jestvujúceho objektu, tak nás neváhajte kontaktovať a my sa pokúsime Vaše predstavy premeniť na skutočnosť. 
U nás ste na tej správnej adrese.

AP-PROJEKT v Bratislave

Spoluprácou s našou architektonicko-projektovou kanceláriou získate partnera, ktorý svojim profesionálnym a kreatívnym prístupom, skúsenosťami, aplikovaním aktuálnych noriem a predpisov platných vo výstavbe zabezpečí Vašu spokojnosť.

Oslovte architektonicko-projektovú kanceláriu v Bratislave: